Συστήματα δόμησης

Συστήματα δόμησης

Συστήματα ξηράς δόμησης (εσωτερικές τοιχοποιίες και επενδύσεις,εξωτερικές τοιχοποιίες,δάπεδα, οροφές κλπ) και γυψοσανίδες διαφόρων τύπων(απλές,ανθυγρές, πυράντοχες,ηχομονωτικές κ.α.), καθώς και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα που τις συνοδεύουν(γωνιόκρανα, ορθοστάτες, στρωτήρες , οδηγοί, περιμετρικά, βίδες όλων των τύπων και διαστάσεων για κάθε εφαρμογή κ.α.)