Προσοβατισμένες πλάκες θερμοπρόσοψης

Προσοβατισμένες πλάκες θερμοπρόσοψης

Διογκωμένη Πολυστερίνη Eps 120

Οι πλάκες θερμοπρόσοψης easy therm παράγονται από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 120 και είναι προ-σοβατισμένες με ειδικό ακρυλικό σοβά με χαλαζιακή άμμο.
Έτσι, είναι έτοιμες για βαφή αμέσως μετά την τοποθέτησή τους και

  • δεν απαιτείται αστάρωμα
  • δεν απαιτείται πλέγμα
  • δεν απαιτείται σοβάτισμα

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων